Realisaties - Réalisations - Realizations - Realisierungen

Samando

Lagere school - École primaire - Primary school - Grundschule

Dispensarium - Dispensaire - Dispensary - Dispensarium

Materniteit - Maternité - Maternity - Maternität

Woningen voor het personeel - Logement pour le personnel - Housing for staff - Unterkunft für Mitarbeiter

Lagere middelbare school - Lycée primaire - Primary high school - Grund secundar Schule

© Victor Van Espen - 2022
Rsamando