Het GARANGO fonds in de praktijk...

Praktisch werken we samen met “Solidariteit Om Leven”.
Evenzeer als wij geloven zij in de kleine initiatieven die rechtstreeks effect hebben op de vooruitgang van de gewone mens. Geef je bank een bestendige opdracht om op een vast tijdstip van de maand een bedrag over te schrijven.

Langs dezelfde weg kan je ook een eenmalige storting overmaken of de jaarlijkse storting ( 110€ ) voor de Peterschappen doen.

Solidariteit Om Leven vzw
Stijn Streuvelsstraat 7
3920 Lommel

IBAN: BE11 7350 1646 6948
BIC: KREDBEBB
met vermelding: “Project 482 Garango Fonds” of " Project 482 Peterschappen Garango"
Verdere informatie en inlichtingen bij: victor.van.espen@telenet.be +32 16 531372

© Victor Van Espen - 2022
het fonds